Anubis Wiki
Advertisement

Je bent mooier als je lacht.
―Thomas tegen Anastacia

Thomas is het hulpje van Morgana Le Fay en vermoedelijk diens zoon. Hij werd met het duistere teken geboren. Hij speelt een ondersteunde rol in het 2de seizoen van de spin-off serie: Het Huis Anubis En De Vijf Van Het Magische Zwaard. Hij wordt vertolkt door Emiel Sandtke.

Achtergrond

Het vroege leven

Hij werd geadopteerd door Tineke toen hij nog heel klein was en werd opgevoed door haar.

Uiterlijk

Hij heeft zwart haar en bruine ogen.

Persoonlijkheid

Hij is vriendelijk en beleefd tegen iedereen, maar kan ook goed liegen en zelfs manipuleren.

Relatie(s)

Hij wordt verliefd op Ana halverwege het tweede seizoen en vormt een koppel met haar, waardoor hij zich later keert tegen Morgana.

Verschijningen

Seizoen 2

Als Morgana contact met hem zoekt via water, krijgt hij de instructies om naar Het Huis Anubis te verhuizen, waar ook de vijf wonen. Thomas krijgt te horen van Tineke dat ze werk heeft en dat ze voor vijf jongeren mag gaan zorgen in een groot huis: Het Huis Anubis. Hij krijgt de opdracht van Morgana om ervoor te zorgen dat Ana verliefd op hem wordt. Hij krijgt info over de zwaktes van de vijf. Thomas krijgt van Morgana het recept voor het liefdesdrankje dat hij moet maken om haar te bevrijden uit de steencirkel. Hij krijgt van Morgana te horen dat Marcel het drankje heeft gemaakt en dat Marcel haar dus zal bevrijden uit de steencirkel.

Ana is heel verbaasd als hij en Tineke arriveren in het huis. Hij krijgt een rondleiding. Als hij in de bib is samen met Ana, kijkt hij wat rond. Hij krijgt te horen van Morgana dat ze bevrijd is door Marcel. Als hij s'avonds naar de sterrenkoepel gaat via de lift, krijgt hij de opdracht van Morgana om de vijf uit elkaar te drijven en zich als eerste te focussen op Anastacia.

Als Raphael begint over hun droom (die de vijf allemaal hebben gehad), kan hij niet doorvragen omdat Sterre Raphael meesleurt. Op school ondervraagt hij Ana dan verder over hun droom, maar ook Ana wordt meegesleurd door Sterre.

Als Frederik begint over een schoolband en dat de school een heel jaar in het thema zal staan van Amerika, schrijft hij zich in om audities te doen voor de band. Als Hester zijn aandacht probeert te trekken door hem te vertellen dat Ana niet kan zingen, negeert hij haar.

In de schoolbibliotheek brengt hij Morgana op de hoogte van wat hij gehoord heeft en spreekt ook over een ridder. Morgana antwoordt hem dat het Ridder Galahad moet zijn en dat de ridder geen bedreiging vormt voor hem en haar. Thomas kijkt wat rond in het muzieklokaal. Galahad spreekt hem aan en vraagt om water; in de bib ondervraagt Thomas hem. Hij krijgt te horen van Galahad dat hij de vijf moet helpen met hun zintuigen. Als hij met Morgana praat via een glas water, laat Morgana hem weten dat de vijf niet mogen slagen in hun test om hun zintuig te ontwikkelen.

Thomas krijgt vervolgens de opdracht van Morgana dat hij er koste wat het kost voor moet zorgen dat Ana in de schoolband komt, zodat ze het te druk heeft om haar zintuig te ontwikkelen aan de hand van de test. Als Hester, Thomas hoort praten verzint hij een smoes. Als Gideon vraagt wie de volgende is na de rap van Marcel en Galahad, wijst Hester Ana aan. Als ze niet durft, zorgt hij voor uitstel.

Als hij aan Ana vraagt waarom ze wegliep uit de klas nadat Gideon haar apart naar voren riep, verzint ze eerst een smoes, maar vertelt uiteindelijk de waarheid. Hij troost Ana.

Thomas krijgt te horen van Morgana die Sterre afluisterde via het flesje water dat Thomas eerder verloor, dat Sterre Anastacia probeert te overtuigen om de belofte om 'de vijf' te worden af te leggen.

Hij en Hester spelen een scène uit Romeo en Julia in opdracht van Gideon. Hij en Hester kussen op het podium. Hij en Hester krijgen felicitaties van Gideon voor hun lef. Thomas wordt door Ana naar voren geroepen nadat zij en Hester een scène van Sneeuwwitje speelden voor een kus.

Hij brengt Morgana op de hoogte van het feit dat de vijf hun zintuigen terug hebben. Hij krijgt de opdracht van Morgana uit te zoeken wie de eerste is, die het teken van de vijf moet halen. Hij brengt Morgana op de hoogte dat Ana als eerste haar opdrachten moet doen om haar overgevoelig zintuig te ontwikkelen om vervolgens het teken van de vijf te halen.

Thomas praat wat met Raphael en stookt wat. Hij krijgt een armband met water waarmee hij van gedaante kan veranderen. Morgana legt hem uit dat hij uit de buurt van spiegels moet blijven omdat zijn spiegelbeeld hetzelfde blijft en dat hij weg moet blijven bij water, vermits hij na een druppel al terug zichzelf wordt.

Als Hester hem aanspreekt verzint hij een excuus, zodat hij weg kan om met Morgana te praten. Thomas verandert via de armband van gedaante in Raphael en maakt het uit met Sterre. Hij verandert terug in zichzelf door middel van water.

Hij en Raphael doen auditie voor de schoolband. Gideon laat hen weten dat ze in de band zitten. Thomas stookt nog wat tussen Pim en Raphael. Hij wordt eraan herinnerd door Morgana dat ze een missie hebben en dat het niet kan gebeuren dat hij echt gevoelens krijgt voor Anastacia, omdat ze hun vijand is. Thomas vermomd als Pim zegt tegen Sterre dat hij verliefd is op Cato, wat later verandert hij terug in zichzelf.

Hij probeert Morgana over te halen, om toch in de buurt van Anastacia te mogen komen, maar de tovenares wild hier niks van weten. Hij krijgt van Hester de vraag, of hij haar thuisbrengt, Thomas doet dit. Hij krijgt de vraag van Ana of hij gevoelens heeft voor Hester.

Hester vraagt dat hij samen met haar poseert voor de foto voor haar project dat ze maakt voor de leerling-van-het-jaar wedstrijd. Thomas trekt wat foto's van Anastacia. Als Thomas Tineke hoort zingen over een zwaard, vindt hij dit raar. Morgana laat hem weten dat ze het zwaard zullen komen halen en dat dit vermoedelijk Sterre zal zijn.

Hij en Hester hebben fotoshoot. Als hij Ana vraagt waarom ze ervoor gezorgd heeft dat Hesters haar blauw werd, legt Anastacia hem uit dat ze het niet meer aankon hem en Hester samen te zien. Hij geeft vervolgens eerlijk aan haar toe dat hij haar leuk vindt. De twee kussen. Hij wordt terecht gewezen door Morgana en legt hem uit dat Anastacia nog altijd voor haar vrienden kan kiezen als ze spijt krijgt.

Hij krijgt te horen, dat de vijf weten dat ze Sterre gevangen houd. Hij krijgt de opdracht van Morgana, om het echte medaillon te vernietigen, en krijgt te horen dat het echte medaillon in Anastacia's slaapkamer ligt. Als hij haar kamer doorzoekt, betrapt Tineke hem. Hij verzint een excuus. Als hij de vraag krijgt van Tineke of hij weet waar Sterre is, antwoordt hij dat hij dit niet weet.

Gideon stelt hem samen met Anastacia, Raphael, Hester en Marcel voor aan Franke een muziekproducer. Als deze wilt dat dat ze iets spelen, zorgt Anastacia voor een excuus. Hij laat Morgana weten dat Raphael tijdelijk doof is. Als Thomas aan het spelen is op zijn gitaar, lijkt Raf het te horen. Hij krijgt van Morgana de opdracht te voorkomen dat Raphael iets scherps meeneemt om Sterre te bevrijden. Thomas neemt de gedaante van Raphael aan en krijgt zo het zwaard van Galahad te pakken, aan hem gegeven door Marcel. Hij laat Morgana weten dat hij het zwaard van Galahad heeft.

Morgana is boos op hem, zeggend dat hij teveel met zijn hoofd bij Anastacia zit. Wat later verteld zijn (vermoedelijke) moeder, dat hij zich terug op Anastacia mag focussen. Hij vindt het raar als Sterre hem probeert aan te raken.

Hij krijgt net als Anastacia te horen van Franken dat ze alle twee in het voorprogramma zullen komen van Mick Simons bij zijn optreden.

Hij krijgt van Morgana de opdracht het amulet van de vijf bij Galahad te gaan halen, vermomd als Pim of Marcel, zodat hij het kan vernietigen. Thomas is bang dat hij ontdekt wordt, waarop Morgana zegt dat hij er nu alles aan moet doen om niet ontdekt te worden.

Als Ana vraagt om zijn arm te laten zien, weigert hij. Ana trekt de shirt van zijn schouder en ziet dat hij het duistere teken heeft. Ze is hier erg gekwetst door en beseft dat hij alles gedaan moet hebben in opdracht van Morgana. Zo ook doen alsof dat hij haar leuk vindt.

Hij is lastig op Morgana omdat ze Anastacia heeft verteld dat hij het duistere teken heeft en dus de verrader is. Hij nodigt Anastacia uit voor een romantisch avondje in de sterrenkoepel (in opdracht van Morgana). In de sterrenkoepel vraagt hij Anastacia mee naar het schoolbal. Ana gaat min of meer akkoord maar vraagt hoe lang hij al het duistere teken heeft. Hij antwoordt dat hij eigenlijk al zijn hele leven bij Morgana hoort (dit omdat Thomas vermoedelijk Morgana's zoon is). Hij krijgt de opdracht Anastacia te overtuigen om door het portaal te gaan met Sterre en Raphael, als de twee het zwaard bij Merlijn gaan halen.

Morgana geeft hem de opdracht om te voorkomen dat hij Pim zijn opdrachten om diens zintuig te ontwikkelen goed doet. Als hij Pim en Sterre bezig ziet in het geschiedenislokaal, verandert hij in Frederik via water en stuurt de twee weg. Hij verandert vervolgens via water terug in zichzelf. Hij krijgt de opdracht van Morgana om Pim op te sluiten in de sterrenkoepel (hij doet dit door een stoel in de lift te zetten die leidt naar de sterrenkoepel) en vermomd als Pim samen met Raphael en Sterre mee door het portaal te gaan. In de magische wereld vermomd als Pim, legt Sterre hem uit dat hij naar De Fee Van Het Meer moet om zijn teken van de vijf te halen. Ze laat hem ook weten dat zijn zintuig hem zal leiden. Helaas komt hij in contact met water en verandert hij terug in zichzelf en gaat ervan door. In de magische wereld komt hij Morgana voor het eerst tegen. Morgana stuurt hem gelijk naar huis. Als hij net terug het portaal uit komt, wordt hij betrapt door Marcel en Pim. Hij verzint een excuus.

De jongeman wordt uitgehoord door Marcel over wie de verrader nu eigenlijk is (dat is hij). Thomas zet hem op een dwaalspoor.

Morgana meldt hem dat de vijf het zwaard hebben. Ze legt vervolgens aan hem uit dat ze via een ritueel naar de echte wereld kan. Morgana vraagt Thomas dit uit te voeren, maar vermeldt erbij dat één van de vijf nodig is om het ritueel te laten slagen. Ze stelt aan hem voor Ana hiervoor uit te kiezen, omdat ze smoorverliefd is op hem. Thomas regeert hierop dat hij niet weet waar Anastacia is. Morgana belooft haar te gaan zoeken via water. Hij krijgt van Morgana te horen dat ze Anastacia heeft gevonden en dat ze zich in een opslagruimte bevindt. Hij krijgt de opdracht om ervoor te zorgen dat Hester betrapt wordt met een ketting met het duistere teken aan en dat dit niet de echte Hester hoeft te zijn.

Als Marcel aan hem vraagt om zijn schouder aan hem te laten zien, in de hoop de verrader te vinden, weet Thomas zich hier onderuit te praten. Thomas neemt de gedaante van Hester aan en praat wat met Marcel. Kort erna laat hij expres de ketting met het duistere teken aan vallen.

Hij vindt Ana in de opslagruimte en liegt tegen haar dat er een ritueel is om hun duistere teken weg te halen. Hij en Morgana voeren het ritueel in de sterrenkoepel uit, zodat Morgana naar de echte wereld kan. Anastacia zit er geblinddoekt bij en weet niks van wat hij en Morgana aan het doen zijn.

Morgana komt de echte wereld in, maar wordt verzwakt door zonlicht. Anastacia en hij gaan terug naar de bib en blokkeren de lift. In de bib vraagt ze aan hem of hij hier iets van afwist, dat door het ritueel Morgana naar hun wereld kan. Thomas ontkent dit (hij wist er wel van af). Hij krijgt last van zijn geweten, Morgana beurt hem op. Hij doorzoekt het huis in de hoop het zwaard te vinden. Morgana vraagt aan hem of hij het zwaard al heeft gevonden. Tineke komt wat later binnen en stuurt Thomas naar school. Als hij wilt vertrekken, houdt Morgana hem tegen.

Op weg naar de school komt hij Ana tegen, die hem vertelt dat ze Morgana niet meer wilt helpen. Onder druk van Morgana vertelt Ana tegen Sterre dat ze niet meer bij de vijf hoort, maar bij de tovenares. Als Sterre weet te ontsnappen uit de bib, wordt hij samen met Ana opgesloten, terwijl Morgana achter Sterre aangaat. Hij vertelt tegen Anastacia dat ze van haar duistere teken af kan, maar hij niet omdat hij met het duistere teken is geboren.

Als Tineke met boodschappen binnenkomt en er is een kleine beving door toedoen van Morgana, verzint hij een excuus. Hij keert zich volledig tegen Morgana als hij ontdekt dat ze Ana heeft verandert in een kat en besluit Anastacia te helpen. Morgana vraagt hem de kaarsen in de jongenskamer te doven en beveelt hem vervolgens het zwaard in de school te gaan zoeken. Hij weigert dit, waardoor Morgana hem mee de magische wereld in neemt. Hij wordt opgesloten door Morgana in een soort plantenkooi. Als Marcel langs hem komt op weg naar De Fee Van Het Meer, roept hij op Marcel en vraagt hulp. Marcel weigert. Als Marcel terug langs hem komt, zegt hij tegen hem dat hij Ana's amulet moet meenemen. Als Marcel zijn vinger 'proeft', ontdekt hij dat hij echt om Ana geeft. Als Morgana dit ziet, krijgt hij van haar nog meer straf en sluit hem op in een doolhof. Hij wordt bevrijd door Anastacia, dankzij haar zintuig.

Als hij op school het zwaard in een reflex aanraakt verandert hij in een stambeeld. Pim, Sterre, Raphael en Marcel sleuren Anastacia mee nadat hij in een standbeeld is veranderd.

Nadat Morgana is verslagen door de vijf kunnen hij en Anastacia samen zijn. Op het bal kust hij met Ana en geniet hij van zijn avond.

Hierna is het seizoen ten einde.

Trivia

  • Thomas heeft overeenkomsten met Mordred uit de Arthuriaanse legendes.
Advertisement