Anubis Wiki
Advertisement

Nader onderzoek is noodzakelijk.
―Pim

Pim Versteeg is een van de hoofdrolspelers uit de spin-off serie Het Huis Anubis En De Vijf Van Het Magische Zwaard (2010-2011). Hij wordt vertolkt door Alex Molenaar.

Achtergrond

Het vroege leven

Pim komt uit een arme familie. Zijn ouders hebben een vuilstortplaats waar hij veel tijd doorbracht. Pim is vanwege dit een echte overlever geworden.

Zintuig

Pims zintuig is reuk. Hierdoor valt hij flauw bij hele sterke geuren. Daarom spuit hij de hele dag met deo om deze geuren te onderdrukken, zodat hij niet wordt lastiggevallen door geuren van buitenaf.

Als hij zijn zintuig heeft ontwikkeld in seizoen 2 van De Vijf Van Het Zwaard kan hij andere geuren elimineren door te ademen.

Uiterlijk

Pim heeft bruin haar en blauwgrijze ogen.

Persoonlijkheid

Pim is een overlever, een observator, vliegensvlug, slim, een uitvinder, en een zeer goede detective.

Relatie(s)

Hij krijgt naar het eind van het tweede seizoen toe een relatie met Cato, nadat hij over zijn gevoelens voor Sterre heen komt.

Verschijningen

Seizoen 1

We ontmoeten Pim voor het eerst als hij de brief leest die Arlène hem stuurde. Hij vraagt zich af hoe zijn ouders dit hebben kunnen betalen. Hij wil weten wie Arlène is en begint een onderzoek. Pim arriveert als eerst in het huis en kijkt wat rond. Kort erna ontmoet hij de huisvrouw, die hem gelijk sinaasappelsap geeft. Arlène wijst Pim vervolgens zijn kamer. Een paar minuten later begint hij wat rond te neuzen in Sterre haar kamer voor zijn 'onderzoek' naar haar. Hij doet ook 'onderzoek' naar Marcel, Anastacia en Raf. Pim wordt kort erna uitbundig begroet door Marcel, die nieuwsgierig is naar al zijn spullen. Dit tot Pims grote ergernis. Hij stelt zich voor aan Sterre en Raphael en nodigt Sterre uit om mee aan tafel te komen zitten.

Pims onderzoek betert er niet op als Marcel dolgraag met hem mee wilt doen en er bovendien ook nog eens voor zorgt dat ze betrapt worden terwijl ze bezig zijn in Hubertus' kantoor. Na weggestuurd te zijn, beseft Pim dat hij zijn opnamerecorder in het kantoor vergeten is en wilt dat Marcel het oplost. Die loopt verkleed als aap door de gang als afleiding, zodat Pim zijn recorder kan recupereren.

Tijdens zijn onderzoek naar vreemde voetafdrukken die Pim in de gang vond, doet Marcel verscheidene pogingen het goed te maken. Aanvankelijk moet Pim hier niets van weten, maar uiteindelijk accepteert hij Marcels excuses. Nog later staat hij toe dat Marcel, weliswaar na veel aandringen, betrokken raakt bij zijn missie. Een keer probeert Pim met zijn 'assistent' een geheimzinnige deur open te breken met een speciale inbreekset. De poging mislukt echter, en de zoektocht naar vingerafdrukken en voetstappen gaat verder.

Het onderzoek loopt verschillende keren vertraging op door zowel verschillende taken voor school als Marcels onhandigheid. Meerdere keren moet Pim hem voorhouden dat ze de vingerafdrukken alleen kunnen verzamelen als ze geduld hebben. Hij zet een glas klaar voor Arlène, zodat hij haar vingerafdrukken te pakken kan krijgen. Met de nodige moeite lukt het de twee om de vingerafdrukken van alle bewoners te verzamelen. Arlène ontdekt dit echter en op een onbewaakt moment haalt ze de vingerafdrukken weg. Pim besluit dat ze nu opnieuw moeten beginnen en dat het nu vooral op de juiste manier gedaan moet worden.

Marcel wil bewijzen dat Sterre een heks is, maar Pim keurt het af. Hij vind dat ze beter verder onderzoek doen, naar de vreemde deur. Terug op de jongenskamer vraagt Marcel zich af, wat er mis is gegaan met zijn plan. Pim antwoord dat hij te overhaast te werk is gegaan en legt uit dat je altijd, een goede voorbereiding moet hebben.Pim geeft Marcel een paar oefenmissies om te zien of zijn vriend echt klaar is voor een echte missie. Marcel faalt hierin, maar na veel aandringen besluit Pim hem nog een kans te geven. Uiteindelijk, na veel smeekbeden, neemt Pim hem mee op een nachtelijke missie. Echter, Arlène heeft hen eerder op de dag afgeluisterd en wacht hen op. Ze stuurt Pim en Marcel terug naar bed, 10 min later proberen ze opnieuw. Via zijn eigen gemaakte gereedschap hoort hij dat er mensen binnen zijn achter de vreemde deur.

Kort erna blijft Marcel volhouden dat Sterre een heks is, maar daar heeft Pim geen oren naar. Hij vindt dat er eerst meer bewijs verzameld moet worden. Later ontdekt hij dat Leopold een boek heeft met Sterres mysterieuze teken op de kaft. Hij wilt het gaan zoeken in de bib, maar vindt het niet. Marcel steelt Sterres boek, maar wanneer ze het bestuderen, worden ze betrapt door Hubertus, die het boek terug eist.

Marcels overtuigingen beginnen Pim op de zenuwen te werken, maar uiteindelijk stemt hij er toch mee in om in de hal een 'heksenval' op te zetten. Ze komt vast te zitten, maar weet zich te bevrijden. Echter, haar handschoentje blijft achter. Marcel stelt voor om het als chantagemiddel te gebruiken, maar Pim weigert. Niet lang daarna ontdekt hij dat het teken geen heksenteken is.

Na veel inspanningen weet hij Leopold zover te krijgen dat die hem het mysterieuze boek leent. Als hij het opendoet, komt hij te weten dat het teken van Sterre een druïdeteken is. Het boek blijkt een afgesloten deel te bevatten dat hij niet open kan krijgen. Hij komt ook te weten dat Marcel Sterre chanteert. Pim schiet haar gelukkig te hulp op het moment dat ze een van Hubertus' padden moet kussen van Marcel. Hij begint Sterre te helpen door haar haar handschoen en Muis terug te geven en verzekert haar ervan dat ze absoluut geen heks is. Uiteindelijk stemt hij ermee in Leopolds boek terug te brengen.

Na het vinden van lijsterbessen die Arlène per ongeluk verloor, besluiten hij en Sterre naar de mysterieuze deur te gaan waar de donkere druïdes zich verzamelen (dit weten ze niet). Ze redden het niet tot de deur, maar vinden wel kattenharen.

Hij laat Sterre weten dat hij verder onderzoek wilt doen in het kantoor van het schoolhoofd. In het kantoor vindt hij een tekening van de Keltische steencirkel. Sterre leidt Hubertus intussen af. Pim wordt gesnapt door Leopold en zegt dat hij de tekening moet terugleggen.

De twee gaan verschillende keren op onderzoek in Leopolds huis. Daar ontdekken ze dat de man ook bij de druïdes hoort, maar dat hij een goede druïde is. Wanneer ze betrapt worden, vertelt Leopold hen dat Emily zijn dochter is en hij smeekt de twee jongeren hen te helpen. Ze komen ook meer te weten over 'De Vijf'. Later onderneemt Pim een poging een foto van Emily te maken. Dit mislukt, waardoor hij Leopold weer gaat verdenken.

Sterre deelt met hem haar vermoedens dat Arlène niet te vertrouwen is en hij zegt dat ze niets kunnen uitsluiten. Ook doet hij onderzoek naar de mysterieuze bril uit röntgenglas die Leopold soms opzet.

Als Sterre de papieren van Leopold over de vijf in haar kluisje vindt, wilt ze gelijk naar de man gaan. Pim houdt haar tegen. Hij gaat naar de schoolbibliotheek en vindt het boek waar de geschiedenisleraar bladzijden uit scheurde. Hij tikt Sterre lichtelijk op de vingers als hij ontdekt dat ze toch naar Leopold is gegaan. De man laat Sterre en Pim weten dat de 'vijf' hem kunnen helpen Emily te bevrijden uit de steencirkel. De twee vrienden volgen de man naar het muzieklokaal. Ze worden betrapt door Hubertus. Het schoolhoofd laat weten dat er strenge straffen staan op beschadiging van schooleigendom. Hij en Sterre ontdekken dankzij wat slim gereedschap van Pim dat Leopold een bergkristal heeft gekocht. Hij en Sterre ontdekken aanwijzingen voor een duister ritueel in het muzieklokaal als ze het brilletje van Leopold uitproberen.

Hij en Sterre sluipen s'nachts de school in, in de hoop het duistere ritueel tegen te houden. s'Nachts op school wilt hij uitzoeken wat er mis is gegaan en laat Sterre achter in het muzieklokaal. Als hij terug komt krijgt hij te horen van Sterre dat de schilderijen bewogen. Ze vraagt Leopolds speciale brilletje aan hem en Sterre ontdekt dat Emily een boodschap met 'help me' voor haar heeft achtergelaten. Hij en Sterre moeten zich verstoppen als ze iets horen, maar worden betrapt door Leopold. De man laat hen weten dat ze bijzonder zijn, met elk een unieke kracht. Kort erna zegt hij dat ze weg moeten. Als hij en Sterre willen wegsluipen, gaat zijn deo-alarm af. Hubertus hoort dit, maar de twee verstoppen zich snel. Hij laat Sterre weten dat hij hun geschiedenisleraar niet vertrouwt. Terug thuis helpt hij Marcel uit zijn paddenpak. Hij wil hun leraar geschiedenis nog beter in de gaten houden. Sterre wilt het special brilletje van Leopold teruggeven. Pim geeft het haar. Hij krijgt te horen van Sterre dat het om hun zintuigen gaat, die overgevoelig zijn en dat ze mogelijks echt 'de vijf van het zwaard' zijn, zoals Leopold zei. Hubertus hoort de twee praten en vraagt waarover het gaat. Ze verzinnen een excuus.

Als Sterre een briefje van Leopold in haar kluisje vindt waarin Leopold vraagt naar zijn huisje te komen, denkt Pim dat het een val is. Hij blijft Leopold wantrouwen. Op zijn kamer is Pim klaar met het brilletje gemaakt uit röntgenglas en hij test het uit. Later beseft hij dat Sterre naar het huisje van Leopold is. In het bos gaat zijn deo-alarm af. Hij wilt zijn deo pakken, maar beseft dat hij deze vergeten is en valt flauw. Sterre vindt hem wat later en hij vraagt naar zijn deodorant. Ze belooft het te gaan halen en verbergt hem onder takken en balderen. Als Pim terug bij is dankzij haar hulp wilt hij vertrekken, maar Sterre houdt hem tegen, zeggend dat ze Leopold moeten helpen, vermits Hubertus in zijn huis is. Ze ontdekken dat Leopold bedwelmd is geweest en dat de foto van Emily en het bergkristal gestolen zijn.

Hij laat Sterre weten dat hij info heeft opgezocht over het bergkristal. Pim treft voorbereidingen om op onderzoek uit te gaan. Hij en Sterre sluipen het huis uit. Pim doorzoekt het kantoor van het schoolhoofd, terwijl Sterre de wacht houdt. Na een paar minuten vindt hij het bergkristal. Hij en Sterre horen Hubertus komen en verstoppen zich. De twee beseffen dat Leopold in groot gevaar is. Hij en Sterre gaan terug naar het huisje van Leopold, daar aangekomen besluit Pim dat het te gevaarlijk is om binnen te gaan, waarna ze terug naar huis gaan. Terug thuis worden ze gestraft door Arlène: ze krijgen huisarrest.

Pim vraagt aan Marcel of hij al iets kan meenemen voor hem naar school voor zijn act. Hij houdt Arlène bezig zodat Sterre het huis uit kan. Hij en Sterre gaan terug naar het huisje van Leopold en beginnen en diepgaand onderzoek over wat er gebeurd is, eenmaal daar aangekomen. De twee ontdekken steeds meer aanwijzingen. Nadat ze de de aanwijzingen hebben opgevolgd, vinden de twee een brief van Leopold in de schouw. Hij en Sterre lezen de brief. In de brief staat een hoop nieuwe informatie. Hubertus doorzoekt Marcel zijn spullen die Pim mee had, nadat hij en Sterre op school arriveren. Als Sterre vraagt naar het bergkristal, laat hij haar zien dat deze in zijn jas steekt. Hij gaat opnieuw rondneuzen in Hubertus zijn kantoor. Hij ontdekt dat Hubertus bij de donkere druïdes hoort.

De telefoon gaat en Pim neemt op en het blijkt Leopold te zijn, de man vraagt om af te spreken. Pim wilt het huis verlaten, maar Arlène houdt hem bezig. Uiteindelijk weet hij te ontsnappen onder Arlènes waakzame ogen vandaan. Hij laat Sterre weten dat ze naar het bos moeten. Hij gaat uiteindelijk alleen, nadat Sterre Ana helpt. Hij arriveert te laat op zijn afspraak met Leopold. Hubertus volgt Pim. In het bos vindt hij Muis, achtergelaten door Leopold. Hij weet Hubertus af te schudden. Terug op school belt hij Sterre op, maar krijgt haar voicemail waarop hij inspreekt dat hij een spoedoverleg wilt houden met haar. Als hij Muis bekijkt vindt hij een briefje van Leopold, waarin de man uitlegt dat hij en Sterre naar het muzieklokaal moeten en dat er iets ergs staat te gebeuren. Hij wordt betrapt door Hubertus in het geschiedenislokaal. Hubertus laat hem weten dat hij er niks te zoeken heeft en pakt zijn opnamerecorder af. Als Hubertus het afspeelt, hoort de man enkel muziek. Hubertus brengt Pim naar de schoolbibliotheek. Als Witteke even afgeleid is, kunnen Sterre en hij ontkomen aan haar waakzame ogen. De twee gaan rechtstreeks naar het muzieklokaal en willen net het onderzoek starten als Arlène hen betrapt in het lokaal.

Hij en Sterre sluipen het huis uit. Aangekomen op school gaan de twee rechtstreeks naar het muzieklokaal. Pim vindt een geheim luik terug in het podium. Sterre waarschuwt hem dat Berkelaar eraan komt. Hij vraagt dat ze hem komt helpen met het openen van het luik. De twee gaan naar beneden en daar aangekomen vinden ze een geheime ruimte. Hij beseft dat Arlène weet dat ze weg zijn. Hij laat Sterre weten dat de steencirkel in de geheime ruimte moet zijn. De twee vrienden vinden uiteindelijk aan de hand van het bergkristal de steencirkel, die zich in de geheime ruimte bevindt. Als Sterres zintuig iets voelt, ontdekken ze een afbeelding van de vijf. De twee ontdekken dat ze echt de vijf van het zwaard zijn. Ze beseffen dat alles klopt.

Als ze terug naar huis gaan, ziet Arlène hen komen, waarop de twee snel iets verzinnen. Hij laat Sterre weten dat Raphael veilig ligt te slapen. Pim laat Sterre ook weten dat ze het druïdeboek van Leopold nodig hebben en wilt Leopold proberen op te sporen, nadat de man onderdook. Pim ontdekt dat de man in zijn kluisje is geweest en ontdekt samen met Sterre een aanwijzing. Sterre laat hem weten dat ze waarschijnlijk gevolgd worden door Berkelaar. Hij en Sterre ontdekken uiteindelijk de schuilplaats van Leopold, net als Hubertus, die de twee volgde. De twee laten een briefje achter voor Leopold, maar Hubertus verandert het tijdstip. Hij en Sterre gaan naar het juwelierswinkeltje waar ze via het briefje met Leopold hebben afgesproken. Daar aangekomen ontdekt Pim zijn briefje en komt te weten dat het tijdstip is verandert. De twee vrienden vinden buiten alweer sporen en komen uit bij school. Sterre vermoedt dat Beukelaar hen vanaf het begin gevolgd moet hebben. Op school vinden ze het portaal nadat deze oplicht doordat Berkelaar Leopold meeneemt naar de steencirkel. Hij en Sterre beseffen eveneens dat Raphael echt in gevaar is.

Hij en Sterre zijn onder de indruk van wat ze zagen. De twee gaan naar Hubertus zijn kantoor. Daar aangekomen gaan ze op zoek naar Leopolds boek. Hij besluit de muur te onderzoeken wanneer Sterre naar huis is, maar Witteke snapt hem. Na een telefoontje van Arlène stuurt ze hem naar huis.

Hij en Sterre willen de andere alles vertellen (Raphael lijkt verdwenen te zijn). Net op het moment dat de twee vrienden alles willen vertellen, komt Raphael binnen, deze is verbaast over alle drukte. Pim zegt dan maar dat het een misverstand was. Als Sterre beschaamd is over het feit dat ze heel bezorgt was om Raphael, troost hij haar en zegt dat je leert van je fouten.

Als hij net als Sterre wilt gaan kijken bij Raphael, ontdekt Sterre dat ze opgesloten zijn in de woonkamer. Ze roept hem bij haar. Hij probeert de deur open te krijgen, het geen bij de eerste poging niet lukt, maar uiteindelijk toch. De twee ontdekken dat Raphael weg is. Pim ontdekt na wat onderzoek de kruiden onder Raphaels kussen (eikenblad en vruchten). Pim ziet kort erna een van de druïdes in de gang. Hij is verbaasd als Raphael terug op de jongenskamer is. Hij laat Sterre de kruiden zien die hij vond onder Raphaels hoofdkussen. Sterre denkt dat Hubertus Leopolds boek heeft. De twee zien dat Arlène Berkelaar binnenlaat. Ze luisteren af en weten daarna zeker dat Hubertus het boek heeft. Ze gaan naar Hubertus zijn kantoor, en vinden het boek verstopt in een kast, ze nemen het mee, en zorgen voor afleiding. Hij en Sterre nemen het boek mee, naar de geheime ruimte onder het podium in het musical lokaal. Ze ontdekken vervolgens dat het kruid dat hij eerder vond eikenblad en zijn vruchten zijn. Hij en Sterre zijn onder de indruk als het duidelijk wordt dat Arlène net als Hubertus bij de donkere druïde hoort.

Pim gaat achter Arlène aan in de hoop meer te weten te komen en Sterre gaat naar Raphael. Hij wordt betrapt door Hubertus in de jongenskamer als hij aan het spreken is over het boek, de man eist het boek van Pim terug. Helaas wordt Hubertus op zijn beurt betrapt door Arlène. Hij volgt Arlène. Door Arlène te volgen ontdekt hij de bibliotheek van het huis, die al die tijd dus achter de vreemde deur lag. Hij ontdekt het druïdeteken op de vloer van de bib, hij vindt ook een brief voor Hubertus. Als hij Arlène hoort komen, verstopt hij zich in een kast.

Hij laat Sterre in de badkamer weten wat hij ontdekt heeft en laat haar de brief zien die hij meenam. Als Sterre wegvlucht nadat ze ijs op haar handen kreeg nadat ze de brief aanraakte, troost hij haar, zeggend dat hij ook iets vreemd heeft. Hij onderzoekt Sterres hand vervolgens, maar vindt niks ongewoons. Uiteindelijk vraagt hij dat ze de brief nog is aanraakt. De brief bevriest nadat Sterre hem aanraakt en Sterre zelf krijgt het heel koud. De twee worden betrapt door Arlène in de badkamer. Sterre pakt de brief als Arlène binnenkomt en breekt deze volledig (door bevriezing). Hij schuift snel de stukken naar achter. Hij verzint een excuus. Pim ontdekt dat Hubertus heeft afgesproken met Kai en besluit dat hij terug naar de bib moet. Sterre is hier op tegen. Hij sluipt de bib opnieuw in, maar moet zich gelijk verstoppen als Kai arriveert. Hij krijgt de horen dat de donkere druïdes Ewan, Kai's broer, tot leven willen brengen door de overgevoelige zintuigen van de vijf af te nemen en deze te gebruiken voor Ewan.

Hij en Sterre besluiten Marcel waar te schuwen, over zijn aankomende inlijving. Als Arlène de badkamer binnenkomt vraagt ze aan Marcel waarover ze het hadden. Hij en Sterre besluiten Arlène zeer scherp in de gaten te houden, zoals Hubertus en Arlène bij hen doen.

Hij en Sterre volgen Arlène als ze kruiden gaat halen voor Marcel zijn inlijving. Pim steelt de kruiden van Arlène in het juwelierswinkeltje. Als Sterre te laat is met Pim te waarschuwen, betrapt Hubertus hem. Hij verzint een excuus maar kan ontkomen. Arlène spreekt Pim buiten aan en steelt de kruiden terug die hij eerder van haar stal.

Hij en Sterre besluiten Marcel te bewaken. Als Arlène hem en Marcel taart serveert, ruikt hij er even aan. Als Marcel wilt beginnen met eten van de taart, gooit hij deze op de grond. Marcel is geïrriteerd door zijn gedrag. Een paar minuten later wordt hij het stuipen op het lijf gejaagd door Kai die hem aanspreekt met 'Hallo Pim'. Hij verstopt zich snel in de jongenskamer. Hij laat Sterre binnen als ze aanklopt en laat haar weten, dat hij Kai heeft gezien. De twee beseffen dat Marcel (vanwege zijn aankomende inlijving) in groot gevaar is. Hij vraagt aan Marcel of hij zijn pannenkoek mag onderzoeken maar Marcel, eet hem snel op.

Hij en Sterre besluiten Marcel te bewaken, totdat diens inlijving start. Hij bewaakt Marcel, na enige tijd wordt hij afgelost door Sterre. Als hij slaapt terwijl Sterre de wacht houd, wordt hij bespoten met het slaapmiddel, door Arlène. Hij wordt wakker gemaakt door Sterre, samen ontdekken ze dat Marcel weg is. Op de gang zien ze hem, wetend dat zijn inlijving bezig is. De twee gaan door het portaal, richting de steencirkel. Daar aangekomen zijn ze getuige van Marcel zijn inlijving. Als Sterre lastig is op het feit dat ze Marcel niet geholpen hebben, wijst Pim haar op het gevaar waarin ze zelf hadden kunnen komen. De twee zien kort erna duidelijk wie de donkere druïdes zijn: Kai, Arlène, Witteke, Hubertus en de juweliersvrouw.

s'Ochtends ontdekt hij dat Marcel zijn zintuig kwijt is.

Hij en Sterre luisteren Arlène af, en krijgen te horen dat Arlène Hubertus zegt over de telefoon dat het boek op een van de punten van de steencirkel ligt. Als ze dit horen gaan ze als de bliksem naar school. De twee vrienden spreken Camilla aan met de uitleg dat ze iets willen maken voor Hubertus zijn feest, vermits hij 25 jaar het hoofd is van De Heilige Eik en dat de man het nog niet mag zien. Camilla belooft dat zij Hubertus niet in het muzieklokaal zal laten.

Als hij het muzieklokaal wilt insluipen, ontdekt hij dat Witteke de wacht houd. Hij gebruikt uiteindelijk zijn opname recordertje om Witteke af te leiden. Zodra ze genoeg afgeleid is, sluipt hij de geheime ruimte onder het podium in.

Hij vindt Sterre bevroren daar en warmt haar op met zijn handen en zijn eigen lichaamstemperatuur. Sterre bedankt hem, voor het redden van haar leven en brengt hem op de hoogte van het visioen dat ze had over zijn inlijving. Hij krijgt de aanwijzingen te horen die Sterre van Emily kreeg om het afgesloten deel van het boek te openen. De twee beseffen dat als Sterre aan goede dingen denkt, dat ze misschien in staat is het afgesloten deel van het boek te openen. Het mislukt verschillende keren om het afgesloten deel te openen.

Als Pim en Sterre, Arlène horen komen naar de geheime ruimte verstoppen ze zich snel. Als Arlène hen probeert te overtuigen tevoorschijn te komen, blijven ze waar ze zich verstopt hebben. Hij en Sterre verlaten pas de volgende ochtend de geheime ruimte, zodat ze het druïde boek in veiligheid kunnen brengen. Arlène hoort hen komen waarop hij en Sterre het op een lopen zetten. De twee gaan naar Leopolds huis, daar aangekomen verstoppen ze zich in de kelder. Sterre krijgt het afgesloten deel van het boek uiteindelijk open, waarna hij en Sterre zoveel mogelijk lezen in het deel. Terwijl ze lezen ontdekken ze dat Emily het zesde zintuig is en dat zij zal sterven, als Ewan alle vijf de zintuigen heeft gekregen. Als de twee Arlène horen binnenkomen in de kelder, verstoppen ze zich in een kist. Een paar minuten later worden ze gevonden door Hubertus.

Hij en Sterre besluiten een manier te zoeken om hun inlijvingen te voorkomen. De twee besluiten de bib van Kai in te gaan voor informatie. Ze doen dit terwijl Anastacia Arlène bezighoudt. De twee vrienden moeten zich echter verstoppen als ze iets horen (dit is de lift waar Kai mee naar de zolder gaat). Nadat Kai weg is zoeken hij en Sterre verder naar een tegen ritueel. In de bib ontdekken ze een foto van Kai en Ewan en beseffen dat Kai zijn broer terug tot leven wilt brengen. Wat later ontdekt Pim in de bib papieren dat zijn inlijving die avond zal zijn. Als hij wilt vertrekken uit het huis vanwege zijn aankomende inlijving smeekt Sterre hem te blijven, wat hij uiteindelijk doet. Pim geeft zichzelf onder zijn voeten als hij aan het tekenen is over Sterre (Pim is verliefd op haar). Kort erna beseft hij dat de donkere druïdes zijn zintuig tegen hem zullen gebruiken.

Hij wordt wat geplaagd door Marcel en Pim met de tekening die hij eerder maakte. Als Pim met Sterre wilt bespreken wat hij gaat doen om zijn inlijving te laten mislukken ziet hij Sterre en Raphael samen en dit kwetst hem erg.

Die avond wordt hij door Arlène, aan de hand van een bloem meegelokt richting het portaal en de steencirkel, voor zijn inlijving. Hij komt even bij door het gepiep van zijn horloge, maar Kai brengt hem terug in zijn trance. Kort erna pakken de druïdes zijn overgevoelig zintuig af.

Op weg naar school denkt hij wat na. In de gang wordt hij aangesproken door Raphael die vraagt of hij weet waar Sterre is, maar hij zegt dat hij dit niet weet. Hij gaat Sterre uiteindelijk zoeken. In Anubis wordt hij betrapt door Arlène en laat hem weten dat Sterre bij haar ouders is. Hij geloofd dit niet en breekt op zijn beurt in, in de bib van Kai. Als hij Sterre wilt meenemen, die in de bib vastzit weigert ze, zeggend dat Emily moet redden. Sterre duwt hem vervolgens de bib uit. Pim volgt de donkere druïdes als ze Sterre naar de steencirkel brengen. Hij probeert Sterre te helpen, maar wordt tegengehouden door de druïdes. Dankzij hulp van hem en Leopold, weet Sterre uiteindelijk haar inlijving te stoppen. Hierna is het seizoen ten einde.

Seizoen 2

Hij en Marcel houden een race op bureaustoelen, die hij wint. Als Sterre het portaal met het druïdeteken ziet oplichten, doordat Marcel deze per ongeluk aanraakte, stelt hij Sterre gerust. Als hij Raphael en Sterre ziet praten (Pim is verliefd op haar), gaat hij naar de nu verlaten bib van Kai en begint wat lezen en vindt info over Morgana Le Fay. Als hij het boek verder doorleest valt er een liefdesrecept uit. Achteraan in het boek vindt hij een tekening van hem, Marcel, Raphael, Anastacia en Sterre. Op de allerlaatste pagina krijgt hij een bericht 'Het gevaar is nog niet geweken' vermoedelijk van Merlijn. Als hij de letters aan Marcel wilt laten zien, zijn deze plots verdwenen. Kort erna komt Raphael de bib binnen en vraagt Pim om wat advies van de kleren die hij moet dragen voor zijn date met Sterre.

Als het liefdesdrankje dat Marcel maakte klaar is, geeft hij dit aan Pim. Hij is gelukkig zo slim hier niet van te drinken. Hij en Marcel ontdekken intussen de sterrenkoepel en werkkamer waar Kai voorheen verbleef. Pim brengt Raphael, Anastacia en Sterre op de hoogte van zijn ontdekkingen en laat hen de sterrenkoepel zien. Terug in de bib bladeren hij en Sterre het boek over Morgana door in de hoop het recept van het liefdeselixer te vinden en dat te vernietigen nadat Merlijn Sterre waarschuwde. Tineke stelt zich voor aan hem, Raphael en Sterre.

Op de jongenskamer leest hij in het boek over Morgana dat Merlijn de vijf, hen dus, nodig heeft om Morgana te verslaan. Hij en de andere vier dromen over Merlijn, die hen tips geeft en zegt dat ze 'de vijf' moeten worden om Morgana te verslaan en dat hij hulp zal sturen. Aan tafel bespreken hij, Raphael en Sterre dat ze opnieuw in het boek zullen lezen in de hoop iets te vinden wat hij eerder las.

Marcel roept hem bij zich. Pim beseft meteen dat Morgana Marcel heeft aangeraakt. Marcel is een tikkeltje lastig op hem omdat hij een clownsneus moet dragen om zijn varkensneus te verbergen. Hij brengt Sterre op de hoogte van het feit dat Marcel een varkensneus heeft door toedoen van Morgana nadat Marcel in de magische wereld is geweest. In Anubis proberen hij en Marcel een oplossing te vinden voor de varkensneus. De twee maken een brouwsel in de bibliotheek van Anubis, maar als Marcel dit opdrinkt krijgt de arme kerel er nog een varkensstaart bij. Marcel is lastig op hem hierom.

Sterre neemt Marcel en hem terug mee naar de school zodat ze met hun vijven met Galahad kunnen praten. Pim vertrouwd de ridder niet. Hij en rest krijgen te horen van Galahad, dat ze hun zintuig moeten ontwikkelen, door middel van een test. De ridder legt hem en de andere uit dat ze een belofte zullen moeten afleggen om 'de vijf' te worden. Als Pim opmerkt dat ze hun overgevoelig zintuig niet meer hebben, laat Galahad weten dat ze deze zullen terugkrijgen na de belofte gemaakt te hebben.

Sterre vraagt aan hem wat er scheelt omdat hij erg kortaf doet tegen haar (Pim is verliefd op haar en jaloers op haar en Raphael). Als Sterre hem opnieuw probeert met hem te praten, maakt hij zich uit de voeten, zeggend dat hij wil weten hoe het ging met de rap van Marcel en Galahad. Sterre stelt aan hem voor dat hij met Galahad gaat praten. De ridder overtuigd hem uiteindelijk dat hij echt de helper van Merlijn is (Pim vertrouwde Galahad niet). Raphael en Sterre zijn blij als hij besloten heeft Galahad te vertrouwen en dat hij 'de vijf' wilt worden.

Als Galahad de geschiedenis les binnenkomt, in een clownspak neemt Pim hem mee om iets deftigs aan te trekken. Hij hoort de man uit over Marcel en beseft dat Marcel in Anubis moet zijn. In Anubis ontdekt hij het briefje van Marcel (waarin staat dat zijn beste vriend door het portaal is gegaan). Hij brengt Raphael en Galahad op de hoogte van het feit dat Marcel, door het portaal is gegaan.

Galahad troost Pim als Sterre ter sprake komt, zeggend dat ware liefde altijd zijn weg vindt. Galahad laat hem, Raphael en Sterre het medaillon van de vijf zien, waarna ze de eed om de 'vijf' te worden afleggen, door hun handen op het medaillon te leggen (ze doen dit om Marcel te kunnen helpen). Hij, Raphael, Sterre en Anastacia (en Marcel) krijgen hun zintuig terug.

Hij en Cato sluiten een weddenschap af om zo snel mogelijk vijf vragen te verzinnen over Amerika, nadat Frederik dit besprak in een van zijn lessen.

Anastacia zaagt een potje tegen hem, Raphael en Sterre. Hij laat Anastacia weten dat zij als eerste, de opdracht moet doen, om haar zintuig te ontwikkelen.

Hij spreekt Sterre aan, als ze haar ziet in de schoolbibliotheek, kort nadat de nep-Raphael (Thomas) het heeft uitgemaakt. Enkele minuten later arriveert de echte Raphael en laat hen weten dat Ana door het portaal is nadat ze haar amulet vond. Als hij en Cato aan het praten zijn, probeert Sterre haar weg te sturen via een excuus. Dit lukt uiteindelijk en Sterre wijst hem erop dat Cato hem aan het uithoren was. Sterre laat hem vervolgens weten, dat het uit is tussen haar en Raphael.

Pim en de anderen, met name Sterre, vinden het een tikkeltje raar dat Ana plots kan zingen, maar zoekt er niks achter. Hij en de anderen leggen hun hand terug op het medaillon. Sterres teken (de uil) verschijnt. Als Sterre bezorgd is om haar twee opdrachten die ze moet doen, stelt hij haar gerust. Marcel stelt voor aan hem dat hij zijn gevoelens die hij heeft voor Sterre bekend maakt aan haar.

Hij en Raphael hebben ruzie over Sterre (door toedoen van Thomas). Marcel hoort hen en kalmeert de twee haantjes. Pim betrapt Cato in de bib van Het Huis Anubis. Hij en Cato kijken samen wat rond in de bib. Cato geeft hem een brouwsel gemaakt van de lachbes. Wat later krijgt hij de slappe lach. Hij en Cato sluiten een weddenschap af over wie de quiz over Amerika zal winnen. De verliezer moet een milkshake maken voor de andere.

Pim krijgt te horen dat Sterre hem leuk vindt en gaat richting de meisjeskamer, maar wordt gelijk weggestuurd door Sterre (dit door toedoen van Thomas). Hij vindt net als Raphael dat Sterre raar doet. Hij krijgt van Marcel te horen, nadat hij muffins heeft gebakken, dat in een van de muffins de lachbes zit om hem te helpen winnen van Cato in quiz over Amerika. Pim wint de quiz. Hij krijgt van Cato de milkshake die ze gemaakt heeft.

Marcel laat hem en Raphael weten dat Sterre door het portaal is gegaan naar de magische wereld. Als hij van Cato te horen krijgt dat er konijnenkeutels in zijn milkshake zaten, rent hij naar het toilet. Cato verontschuldigt zich bij hem voor de konijnenkeutels. Pim verontschuldigt zich bij Cato voor de lachbes.

Hij wordt weggestuurd door Cato als hij in het muzieklokaal binnenkomt, juist op het moment dat ze met Galahad bezig is, om hem te vermommen. Als Pim bezig is met de tweede opdracht voor de leerling-van-het-jaar wedstrijd, hoort hij Galahad die hem aan het bespioneren is. Hij beseft meteen dat Cato hierachter moet zitten.

Sterre brengt hem en de anderen op de hoogte van haar visioen over Merlijn. Als Sterre wat ruzie krijgt met Ana, wijst hij hen erop dat dit precies is wat Morgana wilt. Hij, Marcel en Raphael zorgen ervoor dat Sterre het terug goedmaakt met Anastacia.

Als hij en Cato zijn bezig met hun project voor de wedstrijd leerling van het jaar, wilt hij uitzoeken wat Cato aan het schilderen is. Hij tracht haar schilderwerk te bekijken, maar krijgt het deksel op de neus. Hij en Galahad bekijken Cato's werk nadat Galahad het brandalarm liet afgaan. Cato is woest op Galahad als hij haar werk heeft vernietigd. Pim neemt het op voor de ridder. Cato is hierom diep teleurgesteld en woest op hem. Hij en de ridder denken na, zodat hij de vriendschap van Cato kan terug winnen. Hij en Galahad werken aan zijn project voor de leerling-van-het-jaar wedstrijd. Hij geeft zijn project aan Cato. Ze is hier blij mee en krijgt een idee, waarna Cato hem zijn project teruggeeft.

Marcel vertelt hem en de andere over de roep om hulp die hij van Sterre heeft gehad. Raphael wilt meteen gaan, maar Pim wijst hem erop dat hij niet beschermd is. Marcel stelt dan voor dat Anastacia Sterre gaat redden omdat zij naast Sterre als enige het teken van de vijf heeft (dit is een nep-teken dat Morgana haar gaf). Ana probeert hier onderuit te komen. Galahad arriveert en zegt dat ze nu onmiddellijk spoedberaad gaan houden. Hij en de andere drie leggen hun handen op het nep-medaillon. Nadat Ana de medaillons terug heeft omgewisseld verschijnt Raphaels teken, de wolf.

Hij en Cato sluiten een weddenschap af over wie de vijf minits of fame zal winnen.

Hij krijgt net als Marcel van Anastacia te horen dat Raphael tijdelijk doof is. Hij geeft Anastacia onder haar voeten omdat zij weigert Sterre te redden uit de klauwen van Morgana.

Hester vraagt hem en Marcel om hulp voor haar groen haar. Marcel wilt gelijk helpen, maar hij keurt dit af en wijst Marcel erop wat er de laatste keer gebeurde toen ze magie gebruikten.

Hij gaat naar het radiostation en vindt Cato daar. Ze legt hem uit wat ze gaat doen op haar 5 minits of Fame. Pim vertelt wat hij gaat doen.

Als hij iemand om hulp hoort roepen gaat hij kijken. Hij vindt Cato in het muzieklokaal. Het meisje legt haar uit dat ze lijm op de muur heeft gesmeerd, maar nu zelf vastzit met haar hand. Als hij Cato tracht te helpen, komt hij net als Cato met zijn hand vastzitten door de lijm. Pim en Cato weten zichzelf te bevrijden door gebruik te maken van disolvon.

Als Marcel het raar vindt dat Raphael geen zwaard had om Sterre te bevrijden (dit door toedoen van Thomas, die Raphaels gedaante aannam), zegt Raf dat ze alle vijf met Galahad moeten praten, nadat Sterre beseft dat Morgana er voor iets tussen zat. De vijf besluiten gezamenlijk dat Raphael, Anastacia en Sterre terug de magische wereld in moeten om Excalibur bij Merlijn te halen. Als Anastacia weigert, proberen hij, Raphael, Marcel en Sterre haar over te halen.

Hij en de anderen leggen hun hand op het medaillon, maar er verschijnt geen dieren teken, waarop Galahad besluit dat ze eerst moeten uitzoeken wie de verrader is. Als Pim zegt dat hij Sterre wilt vragen naar het schoolbal laat Marcel hem weten dat hij Sterre uit zijn hoofd moet zetten, omdat Sterre bij Raphael hoort en Raphael bij Sterre. Hij vertelt Marcel dat hij al ideetjes heeft om Sterre naar het bal te vragen. Later vertelt hij Marcel dat hij een gedicht heeft geschreven voor Sterre om haar naar het bal te vragen.

Raphael haal hem, Galahad en de anderen voor spoedberaad, nadat hij de verrader op een haar na te pakken had. Marcel laat hem en de anderen weten dat hij akkoord is gegaan met het feit dat Hester, Frederik en Cato bij hen in Anubis komen logeren, nadat Hester hem dit vroeg. Hij en de andere bespreken dat er drie mogelijke verraders zijn: Cato, Hester en Thomas.

Hij en de anderen krijgen van Sterre te horen dat ze opnieuw, een droom heeft gehad over Merlijn en dat ze het zwaard nu moeten gaan halen. Als reactie hierop besluit Galahad dat de drie met het teken van de vijf, zo snel mogenlijk, door het portaal moeten.

Pim laat Galahad weten dat hij graag zijn teken op het medaillon van de vijf zou willen laten verschijnen. De ridder antwoord dat dit enkel kan als hij denkt als de vijf, en niet denkt aan zichzelf. Uiteindelijk slaagt Pim hierin, waarop Galahad zegt dat hij en Marcel (die Pim kwam halen voor zijn 5 mitis of fame), hun handen op het medaillon moeten leggen. Pims teken (de hond) verschijnt, hierop zegt hij tegen Marcel dat hij zijn 5 minits niet kan doen, omdat hij onmiddelijk aan de slag wilt met zijn opdrachten, om zijn zintuig te ontwikkelen. Marcel beloofd dit op te lossen voor hem.

Hij krijgt een aanwijzing van Galahad, voor zijn eerste opdracht. Galahad laat hem weten dat hij via zijn zintuig een bos kruid moet vinden dat verstopt ligt en er hier de tijd voor moet nemen. Hij doet dit niet en valt flauw, Galahad brengt hem bij door Pims deo te gebruiken. Hij krijgt net als Marcel en Galahad te horen van Sterre en Raphael dat Anastacia verdwenen is. In de geheime ruimte verdelen hij, Marcel, Sterre, Raphael en Galahad de taken. Marcel zal Hester schaduwen, Raphael zal Thomas schaduwen. Hij stelt voor dat hij doorgaat met zijn overgevoelig zintuig, te ontwikkelen en vraagt hulp. Galahad geeft Sterre de opdracht dat ze hem helpt, met zijn zintuig. In het geschiedenis lokaal is Sterre hem aan het helpen met zijn opdracht. Hij valt echter opnieuw flauw als hij opnieuw te snel zijn opdracht wilt doen. Hij wordt bijgebracht door Sterre. Als Thomas (de verrader) hem en Sterre bezig ziet in het geschiedenislokaal, verandert hij in Frederik via water en stuurt de twee weg.

Na een paar keer slaagt hij er uiteindelijk in om het verstopte kruid te vinden, met hulp van Sterre. Hij krijgt van Galahad de volgende aanwijzing te horen. Hij moet een verkoold perkament vinden door andere geuren verspreid door geurkaarsen uit te schakelen. Pim slaagt hierin en vindt zijn amulet in de sterrenkoepel. Als hij terug naar de bib wilt gaan beseft hij dat hij vastzit in de sterrenkoepel (door toedoen van Thomas). Als hij Marcel hoort, vraagt hij dat Marcel hem helpt. Die haalt de stoel weg die in de lift stond. Terug in de bib van Anubis ziet hij Cato (die een baard heeft) en Hester. Enkele minuten later beseft hij dat Raphael en Sterre met de verrader door het portaal zijn gegaan. Hij stelt voor aan Marcel dat hij Cato van haar baard af helpt. Hij en Marcel betrappen Thomas, die net terug uit het portaal komt. Thomas verzint een excuus.

Pim gaat het portaal door. Eenmaal in de magische wereld vindt hij, Raphael en Sterre gevangen in lianen. De twee zeggen hem dat hij zijn teken van de vijf moet gaan halen, bij De Fee Van Het Meer. Hij wordt aangesproken door Morgana en doet hem een aanbod. Pim richt zijn medaillon op haar, waarna hij weg kan. De hond leid hem, en brengt hem uiteindelijk naar De Fee. De Fee geeft hem zijn teken van de vijf.

Terug bij Sterre en Raphael verschijnt Merlijn aan hen drieën, samen met het zwaard. Merlijn wordt geraakt met een groene bliksemschicht door Morgana, hierdoor laat Merlijn het zwaard vallen, maar Pim weet het te pakken en bevrijd Raphael en Sterre uit de lianen, waarna hij en de andere twee het bevel van Melijn krijgen, om het zwaard met hun drieën vast te houden. Er verschijnt een groene schittering. Hij, Sterre en Raphael weten Morgana op een afstand te houden. Merlijn roept een vlammenzee op, waardoor ze alle drie kunnen ontsnappen, het portaal door terug naar Anubis. Hij, Raphael en Sterre komen uit het portaal met het zwaard. In de sterrenkoepel, bewaakt hij het zwaard.

Hij, Sterre, Raphael en Marcel besluiten dat ze het zwaard nooit alleen mogen laten. Hij en de andere drie laten Galahad het zwaard zien. Galahad legt uit aan hen vieren uit dat Morgana een ritueel zal willen doen, zodat ze naar de echte wereld kan komen.

Sterre stelt voor aan hem dat hij Cato mee naar het schoolbal vraagt. Als Pim op het punt staat dit te doen, ziet hij Galahad en Cato (ze krijgt les van de ridder op hem op de correcte manier naar het bal te vragen) samen en denkt dat Galahad haar gevraagd heeft en is gekwetst.

Hij, Sterre, Marcel en Raphael doorzoeken het huis. Hij en Raphael gaan uiteindelijk naar de bib in het huis en proberen de lift die naar de sterrenkoepel leidt open te krijgen. Hij en Raphael beseffen dat Thomas wel degelijk de verrader is. Hij, Raphael, Sterre en Anastacia besluiten Marcel te beschermen totdat hij zijn teken van de vijf heeft.

Cato loopt tegen hem op en ze wilt hem aanspreken, maar hij gaat er snel vandoor, samen met de andere vier. Galahad laat hem en de anderen weten dat Morgana niet tegen zonlicht kan en dat ze nooit in de echte wereld had mogen komen. Galahad zegt tegen hem en de anderen dat ze het portaal moeten dichttimmeren en een vuurlinie van fakkels moeten maken en de geheime ruimte moeten beveiligen om tijd te rekken zodat Morgana de school via het portaal niet in kan komen. Als hij samen met Sterre, Raphael, Marcel, Galahad en Anastacia bezig zijn met het portaal, komt Frederik hem en Anastacia halen.

Als Morgana Marcel bedreigt vlucht die een kast in. Pim weet Marcel uiteindelijk te overtuigen uit de kast te komen. Hij krijgt van Frederik net als Cato te horen dat ze een Amerikaanse cultuurquiz zullen krijgen en dat ze een halfuur hebben om deze voor te bereiden. Frederik komt hem halen waarna de quiz van start gaat. Tijdens de quiz merkt hij op dat Cato vals speelt. Hij doorzoekt Cato's bureau en wat later zegt Frederik tegen hem dat excuses op zijn plaats is als hij niks vindt. Marcel komt hem halen uit de klas, waarop Frederik zegt dat hij hem zal moeten diskwalificeren. Pim vindt het niet erg en feliciteert Cato met haar winst, waarna hij samen met Marcel vertrekt.

Als Marcel gigantisch veel moeite heeft met zijn tweede opdracht, om zijn overgevoelig zintuig te ontwikkelen, helpen Sterre, Raphael, hij en Galahad hem. Hij, Sterre, Marcel, en Raphael gaan Anubis binnen met brandende fakkels, zodat Marcel zijn amulet kan vinden. Hij, Sterre, Raphael wachten totdat Marcel terug is uit de magische wereld, met zijn teken van de vijf.

Marcel laat hem, Sterre, Raphael en Anastacia weten dat Ana haar teken van de vijf nog bij De Fee Van Het Meer kan halen. Hij en de andere drie vergeven Anastacia voor haar fout en geven haar haar amulet mee. Hij, Raphael, Marcel en Sterre arriveren in de school en ontdekken dat iedereen een stambeeld (door toedoen van Morgana) is geworden. Hij, Sterre, Raphael en Marcel vormen een front tegen Morgana, maar ze zijn niet sterk genoeg nu de tovenares het zwaard heeft.

Ze houden Morgana bezig totdat Anastacia zich bij hem en de andere drie voegt. Kort erna voegt Anastacia zich bij de rest de vijf. Als Morgana het woord duisternis gebruikt, beseft Ana dat de vijf hun tekens moeten samen brengen. Anastacia meldt dit aan hem, Raphael, Sterre en Marcel. De vijf bundelen hun krachten en houden het zwaard alle vijf vast. Morgana wordt vernietigd. Sterre geeft het zwaard terug aan Merlijn, die samen met Galahad en De Fee Van Het Meer samen verschijnen, waarna Sterre, hij, Anastacia, Raphael en Marcel tot ridder worden geslagen. De fee zorgt ervoor dat ze in kostuum naar het bal kunnen. Frederik geeft hem en Cato een hoed van slimste leerling. Hij en Cato kussen. Kort erna doet hij samen met Raphael, Sterre, Marcel, en Anastacia een toost.

Hierna is het seizoen ten einde.

Trivia

  • Pims druïdeteken is de hond.
  • Pims planeet is Venus. De donkere druïdes gebruikten de planeet om te helpen bij Pims inlijving (seizoen 1).

Galerij

Advertisement