Anubis Wiki
Advertisement

We hebben die kinderen nodig
―Kai tegen Arlène

Kai speelt een ondersteunende rol in seizoen 1 van de spin-off serie: Het Huis Anubis en De Vijf Van Het Magische Zwaard (2010-2011). Hij wordt vertolkt door Mattijn Hartemink.

Achtergrond

Uiterlijk

Hij heeft grijs haar.

Persoonlijkheid

Hij is een streng persoon.

Verschijningen

Seizoen 1

Kai is de nieuwe eigenaar van het huis, samen met Arlène. Hij krijgt telefoon van Arlène die hem laat weten dat twee van de vijf gearriveerd zijn. Kai houdt de jongeren in de gaten met een camera. Nadat de jongeren in bed liggen, loopt hij door het huis. Sterre hoort hem echter.

De volgende ochtend krijgt hij koffie van Arlène, die hem vertelt dat ze de jongeren alles heeft geven, waarop Kai antwoordt dat die zich snel thuis moeten voelen, zodat ze kunnen beginnen met de inlijvingen om de zintuigen af te pakken van de Vijf. Nu moet Kai enkel nog berekenen wanneer ze het eerst een ritueel kunnen uitvoeren.

Hij belt Hubertus op met de vraag waar Pim en Marcel zijn, zeggende dat ze al lang thuis zouden moeten zijn. Hij is blij dat ze bijna kunnen beginnen met de eerste inlijving. Kai laat Arlène weten dat ze het zich niet kunnen permitteren een van de Vijf kwijt te raken, waarop Arlène antwoordt dat ze hen beter in de gaten zal houden.

Als Pim en Marcel later onderzoek doen naar de deur komt hij even buiten kijken, maar de twee maken zich uit de voeten. Te midden van de nacht proberen Pim en Marcel opnieuw en komt Kai uit zijn kamer, en kijkt even rond.

Als Arlène hem belt met het nieuws dat Sterre naar huis wilt, antwoordt Kai dat Sterre het huis niet mag verlaten, vermits ze de Vijf nodig hebben om Ewan terug tot leven te werken. Arlène belooft dat ze ervoor zal zorgen dat Sterre blijft.

Arlène zegt tegen hem dat ze de vingerafdrukken die Pim had van de andere, heeft vernietigt. Kai zegt dat ze mag gaan. Kort erna gaat hij door met zijn berekeningen voor de inlijvingen van de Vijf. Hij beseft dat het bijna tijd is voor de allereerste inlijving. Hij krijgt een verslag van Arlène over de Vijf. Na haar verslag beveelt Kai dat ze er alles aan moet doen om Sterre en de anderen in het huis te houden, vermits Arlène laat weten dat Sterre heimwee heeft. Op de zolder vraagt Kai zich af welke van de vijf ze als eerste zullen kunnen inlijven, zeggende dat zijn berekeningen bijna af zijn.

Kai beveelt Arlène dat ze ervoor zorgt dat de jongeren vanavond boven blijven zodat ze in alle rust kunnen overleggen. Hij legt uit tegen Arlène dat hij bekend zal maken wie het eerst wordt ingelijfd. Later wordt duidelijk dat de eerste persoon Anastacia zal zijn, daar zij gesymboliseerd wordt door de planeet Mercurius, de lijsterbes en de kat.

Kai is lastig als Arlène hem laat weten dat Pim een boek over druïden heeft gezocht. Hij eist dat hij Hubertus kan spreken. Als Hubertus in de bib van het huis arriveert, krijgt hij van Kai onder zijn voeten vanwege dat Pim een boek over druïden heeft opgezocht. Kai vraagt wat er op de gang was. Hubertus legt uit dat Sterre op de gang liep, maar dat hij haar naar boven heeft gestuurd.

Kai vraagt aan Arlène dat ze een paar speciale ingrediënten verzamelt. Kai is laaiend als hij te horen krijgt van Hubertus dat de jongeren na school in zijn kantoor rondhingen. Hij beveelt Arlène opnieuw dat zij de Vijf beter in de gaten moet houden. Hij zegt dat hij het zwaard (Excalibur) van Arthur te pakken wilt krijgen, samen met Ewan.Kai geeft Arlène een boodschappenlijstje mee. Hij beveelt dat ze voor lijsterbessen en kattenharen zorgt, die ze nodig hebben voor een druïde drankje die ze zullen gebruiken om Ana als eerste in te lijven. Kai 'praat' tegen Ewan en zegt dat Mercurius is verschenen en dat de eerste inlijving nabij is.

Hij krijgt te horen van Arlène dat een van Hubertus' padden verdwenen is. Kai beveelt haar de amfibie te zoeken.

Als hij te horen krijgt van Arlène dat het boek over de vijf uit de schoolbibliotheek is verdwenen, eist hij dat Hubertus alles te weten komt over Leopold. Kai vraagt Arlène naar het verdwenen boek, waarop zij zegt dat het nog niet gevonden is.

Kai 'praat' met Ewan en laat hem weten dat hij gauw weer zal kunnen zien, na de inlijving van Ana. Kai laat Arlène weten dat de eerste inlijving vanavond zal plaatsvinden en geeft haar een briefje met het exacte tijdstip. Kai zegt dat de portalen geopend zijn. Hij is blij dat de eerste inlijving gelukt is en dat hij Ewan weer in de ogen kan kijken. Kai is niet blij met het feit dat Marcel en Lexie in de school waren. Arlène laat hem weten dat Hubertus, het huis van Leopold heeft doorzocht. Kai beveelt dat ze ervoor zorgt dat de andere vier inlijvingen probleemloos verlopen.

Kai geeft Arlène de opdracht om Pim en Sterre te zoeken. Kai geeft Arlène het bevel Leopold te blijven zoeken en laat haar ook weten dat de jongeren er absoluut niet achter mogen komen dat ze 'de vijf' zijn, omdat ze hun overgevoelige zintuigen nodig hebben om Ewan te redden. Kai leest de brief die Leopold schreef voor Pim en Sterre. Als reactie hierop laat hij weten aan Arlène dat Pim en Sterre al te veel weten en dat er voor ieder ritueel een tegen ritueel is. Hij beveelt dat Arlène Hubertus belt en de andere donkere druïdes waarschuwt.

Kai vraagt aan Arlène wat Rafs vader deed in het huis, en zij antwoordt dat Rafs vader wou weten of hij al dan niet meedoet met de musical.

Kai 'praat' met Ewan en laat hem weten dat hij snel weer zal kunnen horen dankzij Rafs inlijving. Kai laat Arlène weten dat ze de ingrediënten voor het brouwsel moet halen om Raf te kunnen inlijven. Kai krijgt te horen van Arlène dat Pim en Sterre weg zijn. Hij zegt haar Hubertus te bellen. Als het brouwsel klaar is voor inlijving geeft Kai Arlène de opdracht om de koptelefoon van Raphael om te wisselen. Kai wrijft Rafs koptelefoon aan de oren in met het gemaakte brouwsel. Kort erna laat hij Arlène weten dat ze de koptelefoon terug kan wisselen.

Arlène laat hem weten dat Hubertus Leopold heeft. Arlène verteld hem over Vince. Kai geeft haar een slaapmiddel mee voor Raphaels inlijving. Hij 'praat tegen Ewan en zegt dat alles goed gaat. Hij gaat samen met Arlène het portaal door. Kai 'praat tegen zijn broer en laat hem weten dat hij hem eindelijk kan horen.

Kai krijgt van Arlène te horen dat Pim en Sterre denken dat Hubertus het boek van Leopold heeft. Hij vraagt Hubertus naar het boek, waarop de man een excuus verzint. Hij eist dat Hubertus het boek brengt. Als Hubertus hem laat weten dat hij het boek kwijt is dreigt hij ermee hem naar de steencirkel te brengen als hij het boek niet snel terugvindt.

Kai dwingt er nog eens bij Arlène op aan dat ze het boek terugkrijgen en dat het heel belangrijk is. Hij zoekt de brief die hij voor Hubertus schreef en laat dit weten aan Arlène. Ze antwoordt dat dat onmogelijk is.

Kai krijgt van Arlène te horen dat Hubertus onderweg is. Hij geeft Hubertus onder zijn voeten maar laat hem ook weten dat Marcel de volgende is die wordt ingelijfd.

Hij krijgt te horen van Arlène dat Pim en Sterre afweten van de inlijvingen. Kai antwoordt hierop dat ze daar niks aan kunnen doen, behalve aardig blijven. Hij laat haar ook weten dat ze voorbereidingen moet gaan treffen voor Marcels inlijving.

Kai geeft Arlène een brouwsel dat ze moet mengen met de sambal van Marcel. Hij houdt Pim in de gaten, zeggend tegen Arlène dat hij met Pim zal afreken. Hij jaagt kort erna Pim de stuipen op het lijf door hem aan te spreken met 'Hallo Pim'. Enkele seconden later vlucht Pim de jongenskamer in. Arlène meldt hem dat Marcel het middel voor diens inlijving binnen heeft. Hij geeft Arlène een slaapmiddel voor Pim en Sterre, waarmee ze de twee moet besproeien.

Kai vraagt Hubertus naar Leopolds boek. Hubertus zegt dat hij het nog niet heeft. Als Witteke hem verdedigt, zeggend dat ze het boek bijna hebben, geeft Kai Hubertus nog een dag.

Hij laat Arlène weten dat Pim de volgende is die zal worden ingelijfd.

Kai geeft Arlène een papier met de exacte locatie waar het steencirkelpunt zich bevindt, zeggend dat Ewan met hem kan praten nu hij zijn spraakvermogen terug heeft. Kai is blij dat hij het druïdeboek eindelijk in zijn bezit heeft.

Hij laat Ewan weten dat hij snel zijn vierde zintuig zal hebben. Ewan waarschuwt dat Kai hun vijand (de vijf) mogelijk onderschat.

Tijdens Pim zijn inlijving brengt hij hem terug in zijn trance, nadat Pim even bij komt door get gepiep van zijn horloge. Kort erna neemt hij samen met Arlène en de andere donkere druïdes Pims overgevoelig zintuig af.

Hij laat Arlène weten dat Sterre kort na Pim zal worden ingelijfd.

Kai stelt zich voor aan Sterre nadat ze is opgesloten door Arlène in de bib. Hij begeleidt Sterre vervolgens samen met Arlène richting het portaal naar de steencirkel. Als Sterres inlijving mislukt verdwijnt Kai net als de andere donkere druïdes. Hierna komt hij niet meer voor in de serie.

Advertisement